5 syytä käyttää Waylogia kasvun edistämiseen

huhtikuu 28, 2023

Waylog on Buy Now, Pay Later (BNPL) -toimitusketjun rahoitusratkaisu, joka on suunniteltu antamaan johtaville verkkokaupan, suoran kuluttajan (D2C) tuotemerkeille ja maahantuojille mahdollisuus kestävään kasvuun. Waylogin innovatiivisen alustan avulla yritykset voivat hallita tehokkaasti kassavirtaansa ja vapauttaa käyttöpääomaa, joka on muuten sidottu toimitusketjuun.

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena on esittää tärkeimmät syyt, miksi yritysten tulisi valita Waylog kasvun nopeuttamiseksi.

 1. Parempi kassavirran hallinta

Optimoitu kassavirta tarjoaa yrityksille lukuisia etuja, kuten:

 • Investoinnit uusiin mahdollisuuksiin: Parantuneen kassavirran ansiosta yritykset voivat tarttua uusiin kasvumahdollisuuksiin, kuten laajentaa tuotevalikoimaa, päästä uusille markkinoille tai investoida markkinointiin laajemman yleisön tavoittamiseksi.
 • Terveen taseen ylläpitäminen: Hyvin hoidettu kassavirta edistää vakaata tasetta, joka on ratkaisevan tärkeä sijoittajien houkuttelemiseksi, lainojen saamiseksi ja taloudellisen vakauden osoittamiseksi toimittajille ja asiakkaille.
 • Taloudellisen stressin vähentäminen: Riittävä kassavirta vähentää lyhytaikaisten taloudellisten velvoitteiden täyttämiseen, kuten toimittajien ja työntekijöiden maksamiseen ajoissa, liittyvää rasitusta. Näin yritykset voivat keskittyä pitkän aikavälin kasvustrategioihin sen sijaan, että ne joutuisivat kärsimään päivittäisistä taloudellisista huolista.
  ‍.
 1. Unlock Working Capital:

Waylogin alustan avulla yritykset voivat vapauttaa toimitusketjuun sidottua käyttöpääomaa tarjoamalla joustavia maksuehtoja ja rahoitusvaihtoehtoja. Käyttämällä Waylogin Buy Now, Pay Later (BNPL) -ratkaisua yritykset voivat lykätä maksuja tavarantoimittajilleen samalla, kun ne myyvät tuotteitaan ja tuottavat tuloja. Tämä lyhentää tehokkaasti käteisvarojen muuntosykliä ja tarjoaa yrityksille enemmän likviditeettiä ja varojen saatavuutta.

Tämän seurauksena yritykset voivat kohdentaa toimitusketjuun muutoin sidotun käyttöpääoman uudelleen investointeihin muilla liiketoiminnan osa-alueilla, kuten varastoon, markkinointiin tai tuotekehitykseen. Tämän taloudellisen joustavuuden ansiosta yritykset voivat kasvaa nopeammin ja tehokkaammin, mikä lopulta edistää niiden pitkän aikavälin menestystä.

 1. Lisäkäyttöpääoman saamisen edut:

Lisäkäyttöpääoman saaminen tarjoaa yrityksille lukuisia etuja, kuten:

 • Suurempi joustavuus: Kun yrityksillä on enemmän käyttöpääomaa käytettävissään, ne voivat paremmin hallita lyhytaikaisia menoja ja taloudellisia velvoitteita, kuten palkanlaskentaa, vuokria ja toimittajien maksuja. Tämän joustavuuden ansiosta yritykset voivat selviytyä ennakoimattomista haasteista ja ylläpitää sujuvaa toimintaa.
 • Uusiin kasvumahdollisuuksiin tarttuminen: Lisätyn käyttöpääoman avulla yritykset voivat investoida uusiin kasvumahdollisuuksiin, kuten tuotevalikoimien laajentamiseen, uusille markkinoille tuloon tai markkinoinnin lisäämiseen suuremman asiakaskunnan houkuttelemiseksi.
 • Toimittajasuhteiden vahvistaminen: Kun yrityksillä on käytössään lisää käyttöpääomaa, ne voivat maksaa toimittajille ajoissa tai jopa etuajassa, mikä edistää luottamusta ja vahvistaa suhteita. Tämä voi johtaa parempiin ehtoihin, nopeampiin toimituksiin ja parempaan tuotteiden laatuun.
 • Luottokelpoisuuden parantuminen: Terve käyttöpääomapositio osoittaa taloudellista vakautta, mikä voi parantaa yrityksen luottoluokitusta ja tehdä siitä houkuttelevamman sijoittajien ja lainanantajien silmissä.
 • Riskien lieventäminen: Lisätoimintapääoman saaminen antaa yrityksille mahdollisuuden luoda taloudellista puskuria suojautuakseen odottamattomilta tapahtumilta, kuten talouden laskusuhdanteilta, toimitusketjun häiriöiltä tai asiakkaiden kysynnän muutoksilta.
 • Investoinnit teknologiaan ja innovaatioihin: Kun käyttöpääomaa on enemmän, yritykset voivat investoida teknologiaan ja innovaatioihin, parantaa prosessejaan, tuotteitaan ja yleistä kilpailukykyään markkinoilla.

Kaiken kaikkiaan ylimääräisen käyttöpääoman saatavuus on ratkaisevan tärkeää, jotta yritykset voivat kasvaa, sopeutua ja menestyä jatkuvasti muuttuvassa kilpailuympäristössä.
‍.

 1. Vahvistetut toimitusketjusuhteet:

Waylogin käyttö voi auttaa yrityksiä luomaan vahvemmat suhteet tavarantoimittajiinsa monin tavoin:

 • Oikea-aikaiset maksut: Waylogin rahoitusratkaisujen avulla yritykset voivat maksaa toimittajilleen ajallaan tai jopa etuajassa, mikä edistää luottamusta ja luotettavuutta. Tavarantoimittajat tarjoavat todennäköisemmin edullisia ehtoja ja priorisoivat asiakkaita, jotka noudattavat johdonmukaisesti maksuaikoja.
 • Parempi kassavirran hallinta: Optimoimalla kassavirran Waylogin Buy Now, Pay Later (BNPL) -ratkaisun avulla yritykset voivat hallita talouttaan paremmin ja ylläpitää tervettä tasetta. Taloudellinen vakaus osoittaa sitoutumista ja vastuullisuutta tavarantoimittajille, mikä kannustaa pitkäaikaisiin kumppanuuksiin.
 • Suuremmat tilauskoot: Kun yritykset saavat lisää käyttöpääomaa, ne voivat tehdä suurempia tilauksia, mistä hyötyvät sekä yritys että toimittaja. Suuremmat tilaukset voivat johtaa volyymialennuksiin tai muihin kannustimiin, mikä vahvistaa liikesuhdetta.
 • Yhteistyöhön perustuva kasvu: Waylogin taloudellinen tuki antaa yrityksille mahdollisuuden kasvaa, mikä voi johtaa toimittajan tuotteiden tai palveluiden kysynnän kasvuun. Tämä symbioottinen suhde edistää molemminpuolista kasvua ja menestystä ja edistää vahvaa ja kestävää kumppanuutta.
 • Pienemmät taloudelliset riskit: Käyttämällä Waylogin alustaa kassavirran ja käyttöpääoman hallintaan yritykset voivat minimoida taloudellisten rasitusten, maksuviivästysten tai jopa maksulaiminlyöntien riskin. Tavarantoimittajat arvostavat työskentelyä sellaisten yritysten kanssa, joilla on pienempi taloudellinen riski, mikä voi edistää parempia ehtoja ja luotettavampaa kumppanuutta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Waylogin rahoitusratkaisujen hyödyntäminen voi vahvistaa toimittajasuhteita varmistamalla oikea-aikaiset maksut, edistämällä kasvua yhteistyössä ja osoittamalla taloudellista vakautta ja luotettavuutta.
‍.

 1. Skaalautuvuus ja joustavuus:

Waylogin rahoitusratkaisut on suunniteltu skaalautumaan yrityksen mukana sen kasvaessa tarjoamalla joustavia rahoitusvaihtoehtoja, jotka on räätälöity sähköisen kaupankäynnin, suoramyynti- ja kuluttajabrändien (D2C) sekä maahantuojien erityistarpeisiin ja -haasteisiin. Yrityksen laajentuessa sen rahoitustarpeet kehittyvät, ja Waylogin ratkaisut mukautuvat näiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Tämä voi tarkoittaa luottorajojen mukauttamista, maksuehtojen muuttamista tai lisärahoitustuotteiden tarjoamista yrityksen kasvupolun tukemiseksi.

Joustavat rahoitusvaihtoehdot, jotka mukautuvat yrityksen tarpeisiin ja helpottavat kestävää laajentumista, ovat tärkeitä useilla avainalueilla:

 • Kassavirran ylläpitäminen: Yrityksen kasvaessa sen kassavirtavaatimukset kasvavat usein. Waylogin mukautuvat rahoitusratkaisut varmistavat, että yritykset voivat ylläpitää tervettä kassavirtaa kasvun tukemiseksi, vaikka niiden rahoitustarpeet kehittyisivätkin.
 • Varastonhallinnan tukeminen: Kasvun myötä on tarpeen investoida lisää varastoon tai monipuolistaa tuotetarjontaa. Waylogin skaalautuvat rahoitusratkaisut auttavat yrityksiä rahoittamaan varastohankintojaan, jolloin ne voivat pysyä kasvavan kysynnän mukana rasittamatta kassavarantojaan.
 • Riskien lieventäminen: Joustavat rahoitusvaihtoehdot tarjoavat yrityksille taloudellista pehmustetta ennakoimattomien haasteiden, kuten talouden laskusuhdanteiden, toimitusketjun häiriöiden tai asiakaskysynnän vaihteluiden, hallitsemiseksi. Tämä sopeutumiskyky vähentää taloudellisten vaikeuksien riskiä ja edistää kestävää kasvua.
 • Innovaatioiden edistäminen: Yrityksen kasvaessa sen on jatkuvasti innovoitava pysyäkseen kilpailukykyisenä. Waylogin mukautuvat rahoitusratkaisut antavat yrityksille mahdollisuuden investoida tutkimus- ja kehitystyöhön, uusiin teknologioihin ja muihin innovaatioihin, jotka edistävät pitkän aikavälin menestystä.
 • Toimittajasuhteiden vaaliminen: Tarjoamalla skaalautuvia rahoitusratkaisuja Waylog auttaa yrityksiä ylläpitämään vahvoja toimittajasuhteita johdonmukaisten ja oikea-aikaisten maksujen avulla. Nämä suhteet ovat ratkaisevan tärkeitä luotettavan toimitusketjun varmistamiseksi ja yrityksen kasvun tukemiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Waylogin joustavilla ja skaalautuvilla rahoitusratkaisuilla on tärkeä rooli kestävän laajentumisen edistämisessä, sillä ne vastaavat kasvavien yritysten yksilöllisiin ja kehittyviin tarpeisiin ja varmistavat, että niillä on tarvittavat taloudelliset resurssit menestyäkseen kilpailukykyisillä markkinoilla.

Kiinnostuitko? Vieraile osoitteessa www.waylog.com tai ota yhteyttä yrityksen edustajaan täällä saadaksesi lisätietoja Waylogista ja siitä, miten voimme auttaa yritystäsi menestymään.

Ota yhteyttä Waylog →
Sulje evästeasetusten hallinta
Evästeasetukset
Napsauttamalla "Hyväksy kaikki evästeet" hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi parantaaksesi sivuston navigointia, analysoidaksesi sivuston käyttöä ja auttaaksesi markkinointitoimissamme. Lisätietoja
Ehdottoman välttämätön (aina aktiivinen)
Evästeet, joita tarvitaan verkkosivuston perustoimintojen mahdollistamiseksi.
Valmistaja Flinch 77
Hups! Jotain meni pieleen lomakkeen lähettämisen aikana.